การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน

รถประจำทาง
ผ่านหน้าโรงเรียน สาย 32, 44, 47, 51, 53, ปอ.สาย 64, 82, ปอ.พ.25
ผ่านข้างโรงเรียน (วัดโพธิ์) สาย 1, 25, 32, 51, 91, 123, 508, 524, ปอ.พ.25
ผ่านข้างโรงเรียน (ปากคลองตลาด) สาย 3, 7ก, 8, 9, 12, 42, 53, 73, 73ก
ผ่านหลังโรงเรียน (มิวเซียมสยาม - รร.วัดราชบพิธ) สาย 3, 6, 9, 12, 48, 53, 64, 524
ผ่านหลังโรงเรียน (สวนสราญรมย์) สาย 1, 2, 6, 25, 33, 43, 48, 60, 507, 508

การโดยสารทางเรือ
เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นได้ที่ ท่าราชินี และ ท่าเตียน
เรือด่วน เพชรเกษม – สาทร ขึ้นได้ที่ ท่าสะพานพุทธ

เรือข้ามฟาก
วัดกัลยาณมิตร - ปากคลองตลาด
วัดอรุณ - ท่าเตียน
วัดระฆัง - ท่าช้าง
วังหลัง - ท่าช้าง